Besplatno odvoženje elektronskog otpada

Imate stari televizor ili računar?
Pozovite

0230 404 260

ili popunite formular ispod

fizička lica
pravna lica
pravna lica
O nama

S.C.T.-CERT D.O.O. je osnovano aprila 2006. godine. Firma pruža usluge sertifikacije sistema menadžmenta iz oblasti ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007, ISO 13485, HACCP i ISO 22000:2005 kao partner akreditovanog sertifikacionog tela TÜV Hessen iz Nemačke (Frankfurt), koja poseduje međunarodnu akreditaciju nemačkog akreditacionog tela TGA.


Standard ISO 14001 ili Sistem menadžmenta zaštite životne sredine je upravljanje uticajima kompanije ili organizacije na životnu sredinu. Organizacije koriste sisteme ekološkog upravljanja kao svoju konkurentsku prednost, nudeći proizvode koji sa jedne strane ne štete životnoj sredini, a nastali su kroz proces koji sam po sebi ne može da naudi prirodnom okruženju.


U Srbiji se reciklira svega 5% elektronskog otpada, dok se u zemljama EU čak 50% ovog otpada koristi za sirovine. Prema procenama stručnjaka najviše elektronskog otpada, kao što su računari,štampači, skeneri, ima u preduzećima, ali samo mali broj njih pravilno postupa sa ovom vrstom opasnog otpada.


Stoga je naš stručni kolektiv došao na ideju koju je i realizovao 01.01.2011. god. i otvorio poslovnu jedinicu S.C.T.-CERT D.O.O. electronics recycling, koja se bavi prikupljanjem, transportom, skladištenjem i tretmanom opasnog i neopasnog EE otpada. Ne dugo zatim su pridobijene i sve potrebne dozvole koje možete pogledati na linku "Dozvole i sertifikati"


Oformljen je tim stručnih i obučenih menadžera reciklažnog centra koji su vam na raspolaganju za bilo koju vrstu saveta za rukovođenje Vašim otpadom i za njegovo bezbedno dopremanje do naših postojenja.


S.C.T.-CERT D.O.O. electronics recycling je dobila Integralnu dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije 03.12.2010. godine. Sledeće godine dobijaju se još dve dozvole: Dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada (28.02.2011.) i Dozvola za skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera (26.08.2011.).


S.C.T.-CERT D.O.O. electronics recycling održava akcije prikupljanja ee otpada u školama, opštinama i mesnim zajednicama kako bi podigla svest građana i dece i ukazala na značaj pravilnog odlaganja ee otpada.