Besplatno odvoženje elektronskog otpada

Imate stari televizor ili računar?
Pozovite

0230 404 260

ili popunite formular ispod

fizička lica
pravna lica
pravna lica
Procedura preuzimanja otpada
Procedura preuzimanja otpada za pravna lica:

  • Pozovite nas ili popunite formular za zbrinjavanje opreme za reciklažu
  • Poslaćemo Vam Dokument o kretanju opasnog otpada koji se sastoji iz 6 primeraka
  • Prvi primerak ćemo umesto Vas poslati Ministarstvu 3 dana pre dogovorenog termina preuzimanja na adresu "Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Omladinskih brigada 1, Beograd"
  • Drugi primerak ostaje kod Vas dok ostale predajete prevozniku
  • Prevoznik zadržava treći primerak dok ostale predaje primaocu otpada – ovlašćenom operateru
  • Primalac- ovlašćeni operater četvrti primerak zadržava, peti šaljemo Ministarstvu, a šesti šaljemo vlasniku otpada kao dokaz da je otpad predat ovlašćenom operateru

Svaki učesnik kretanja otpada popunjava, potpisuje i overava Dokument o kretanju opasnog otpada.

Procedura preuzimanja otpada za fizička lica:

S.C.T.-CERT D.O.O. electronics recycling je, u skladu sa svojom društveno odgovornom praksom, omogućio građanima Kikinde da besplatno odlože svoj EE otpad, radnim danima od 7-15h.

U Kikindi nas građani mogu kontaktirati na telefon 0230/ 404 260, gde će biti povezani sa osobama od kojih će dobiti sve informacije vezane za preuzimanje EE otpada.

Svesni da u državi ne postoji organizovano sakupljanje EE otpada, građani moraju da svoj EE otpad odlažu zajedno sa komunalnim otpadom. Takva praksa dovodi u opasnost životnu sredinu i naša je obaveza da kroz niz akcija koje ćemo sprovoditi po gradovima Srbije, damo građanima šansu da predaju svoj opasni EE otpad na reciklažu i tako doprinesu čistijoj životnoj sredini.